ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร วัดสามพระยา WWW.TRIJEEWORN.COMโทร 081-750-1166 จำหน่าย ไตรจีวร ผ้าไตร จีวร สบง ไตรครอง ไตรอาศัย บาตร ขาบาตร

เฉวียนบาตร / ที่คลุมขาบาตร Alms Bowl Stand Cover

เฉวียนบาตร / ที่คลุมขาบาตร เป็นบริขารอยู่ในชุดบาตร ที่ต้องสวมขาบาตรไว้เพื่อเวลาวางบาตรบนขาบาตรจะได้ไม่ลื่น
Alms Bowl Stand Cover (Thai 'Chawian Bat ')

  This accessory comes along with the full alms bowl set.  It covers and protects the alms bowl stand when not in use, and keeps the bowl from slipping off the bare material.

แสดง 1-5 จาก 5 รายการ