ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร วัดสามพระยา WWW.TRIJEEWORN.COMโทร 081-750-1166 จำหน่าย ไตรจีวร ผ้าไตร จีวร สบง ไตรครอง ไตรอาศัย บาตร ขาบาตร

ขาบาตร / ขารองบาตร Alms Bowl Stand/ Alms Bowl Base

ขาบาตร / ขารองบาตร เป็นหนึ่งในบริขาร ที่อยู่ในชุดบาตร

Alms Bowl Stand/ Alms Bowl Base

The alms bowl stand is one of the necessary requisites for a Buddhist monk (concerning the alms bowl).

แสดง 1-12 จาก 13 รายการ