ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร วัดสามพระยา WWW.TRIJEEWORN.COMโทร 081-750-1166 จำหน่าย ไตรจีวร ผ้าไตร จีวร สบง ไตรครอง ไตรอาศัย บาตร ขาบาตร

เต็นท์ Tents

เต็นท์ เปรียบได้กับวิหารหลังน้อยของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อป้องกัน เหลือบ ยุง บุ้ง ริ้น

Tents

     The tent can be compared to a vihāra (sanctuary or sanctuary) of the Buddhist Sangha, and is used for the purpose of protection agains horseflies, mosquitos, caterpillars, and biting midges (small mosquitos).

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ