ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร วัดสามพระยา WWW.TRIJEEWORN.COMโทร 081-750-1166 จำหน่าย ไตรจีวร ผ้าไตร จีวร สบง ไตรครอง ไตรอาศัย บาตร ขาบาตร

มุ้งกลด

มุ้งกลด ใช้คู่กับกลด เพื่อป้องกัน เหลือบยุง บุ้ง ริ้น เมื่อยามพระท่านออกธุดงค์
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ