ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร วัดสามพระยา WWW.TRIJEEWORN.COMโทร 081-750-1166 จำหน่าย ไตรจีวร ผ้าไตร จีวร สบง ไตรครอง ไตรอาศัย บาตร ขาบาตร

ผ้ากฐิน Kaṭhina Cloth

ผ้ากฐิน Kaṭhina Cloth

ผ้ากฐิน กฐินเป็นชื่อของผ้า หมายถึงผ้าที่ถวายให้เป็นกฐินภายในกำหนดกาล1 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขี้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผ้าที่จะถวายนั้นจะเป็นผ้าใหม่

Kaṭhina cloth is the name of the cloth which is offered to the Sangha of monks during the 4th month of the rainy season, from the waning phase of the moon occuring on the 1st of November to the waxing phase of the full moon on the 15th December.  The cloth that is offered is cloth which has never been previously used.

แสดง 1-4 จาก 4 รายการ