ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร วัดสามพระยา WWW.TRIJEEWORN.COMโทร 081-750-1166 จำหน่าย ไตรจีวร ผ้าไตร จีวร สบง ไตรครอง ไตรอาศัย บาตร ขาบาตร

ไตรจีวร ผ้าไตร Trijeeworn The Triple Robe

ไตรจีวร หมายถึง ธงชัย หรือเครื่องหมายของพระอรหันต์ เป็นบริขารสูงสุด

#ไตรจีวร แปลว่า ผ้า 3 ผืน นับเข้าใน บริขาร 8 ของพระภิกษุ

#ไตรจีวร คือ ผ้า 3 ผืน ได้แก่

     1.#จีวร คือ ผ้าห่ม เรียกว่า #อุตราสงค์

     2.#สบง คือ ผ้านุ่ง เรียกว่า #อันตรวาสก

     3.#สังฆาฏิ คือ #ผ้าซ้อน (ปัจจุบันใช้พาดบ่าเป็นผ้า 2 ชั้นเย็บซ้อนกัน) เรียกว่า #สังฆาฏิ ทับศัพท์

The Triple Robe Trijeeworn (Thai ' Trai Chiwan') 

                The triple robe is the banner or  hallmark of an Arahant/Englightened monk.  It is the highest, most important requisite.

It consists of 3 pieces, of the overall 8 requisites of a monk.  In detail, they are:

                1.  The Upper robe (also known as the uttarāsaṅga, Civaara - Thai 'Chiwan')

            2.  The Lower Robe, (also known as an antaravāsaka -Thai 'Sabong')

                3.  The Outer Robe (also known as a sanghati - Thai 'Sanghati')

The triple robe set also comes with a waistband/belt, as well as two shoulder cloths (also known as angsa).

   

แสดง 1-12 จาก 13 รายการ