ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร วัดสามพระยา WWW.TRIJEEWORN.COMโทร 081-750-1166 จำหน่าย ไตรจีวร ผ้าไตร จีวร สบง ไตรครอง ไตรอาศัย บาตร ขาบาตร

ประคดเอว / รัดประคด Waistband/Waistbelt

ประคดเอว / รัดประคด ภาษาพูดอาจเรียกว่าเข็มขัดของพระนั่นเอง

Waistband/Waistbelt (Thai 'Prakhot Eo')

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ