ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร วัดสามพระยา WWW.TRIJEEWORN.COMโทร 081-750-1166 จำหน่าย ไตรจีวร ผ้าไตร จีวร สบง ไตรครอง ไตรอาศัย บาตร ขาบาตร

ไตรจีวร ผ้าไตร Trijeeworn Premium

ไตรจีวร ผ้าไตร Trijeeworn The Triple Robe {Premium}

                The triple robe is the banner or  hallmark of an Arahant/Englightened monk.  It is the highest, most important requisite.

It consists of 3 pieces, of the overall 8 requisites of a monk.  In detail, they are:

                1.  The Upper robe (also known as the uttarāsaṅga, Civaara - Thai 'Chiwan')

            2.  The Lower Robe, (also known as an antaravāsaka -Thai 'Sabong')

                3.  The Outer Robe (also known as a sanghati - Thai 'Sanghati')

The triple robe set also comes with a waistband/belt, as well as two shoulder cloths (also known as angsa).

แสดง 1-4 จาก 4 รายการ