ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร วัดสามพระยา WWW.TRIJEEWORN.COMโทร 081-750-1166 จำหน่าย ไตรจีวร ผ้าไตร จีวร สบง ไตรครอง ไตรอาศัย บาตร ขาบาตร

ผ้าอาบน้ำฝน/ผ้าวัสสาวาสิกพัสตร์ Rains-Bathing Clot

ผ้าอาบน้ำฝน/ผ้าวัสสาวาสิกพัสตร์ Rains-Bathing Cloth (Thai ' Pa Ap Namfon')

ผ้าอาบน้ำฝน/ผ้าวัสสาวาสิกพัสตร์ Rains-Bathing Clot 

ผ้าอาบน้ำฝน ท่านนิยมทำจากผ้าฝ้ายดิบ เพราะมึความสามารถในการดูดซับน้ำได้ดีมาก ท่านจะต้องใช้เวลาอาบน้ำ ใช้นุ่งซ้อนสบงเพื่อรักษาผ้าสบง เพราะฉะนั้นควรมีขนาดเท่ากับสบงนนั่นเอง ผ้าอาบน้ำฝนยังใช้เป็นผ้าบริขารอื่นๆ เช่นผ้าผ้าเช็ดบาตร ผ้าปกตักได้อีกด้วย จึงเป็นผ้าเอนกประสงค์สารพัดประโยชน์

ผ้าอาบน้ำฝน เรานิยมถวายท่านในเทศกาลเข้าพรรษา 

      The rains-bathing cloth (Vassāvāsika) is a cloth limited to the rainy/monsoon seaon.  The offering of this cloth is significant during the beginning of the Vassa(Rainy Season, Thai 'Pansaa'), particularly at the end of the hot season, and at the onset of the cold season.  It is offered on the first day of the rainy season, every year.

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ