ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 17/04/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 14/04/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 94


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (94)
 ไตรจีวร ผ้าไตร Trijeeworn Premium
 ไตรจีวร ผ้าไตร Trijeeworn The Triple Robe
 บาตรพระ Buddhist Monk\'s Almsbowl (Thai \'Baht\')
 ชุด บาตรพระ Monk\'s Almsbowl (Complete Set)
 ชุดบวช Full Ordination Set
 ขาบาตร / ขารองบาตร Alms Bowl Stand/ Alms Bowl Base
เฉวียนบาตร / ที่คลุมขาบาตร Alms Bowl Stand Cover
 ผ้าอาบน้ำฝน/ผ้าวัสสาวาสิกพัสตร์ Rains-Bathing Clot
 ประคดเอว / รัดประคด Waistband/Waistbelt
 อังสะ Shoulder Cloth , Aṅgsa (Thai \'Angsa\')
 สบง / อันตรวาสก Lower Robe (Antaravāsaka) (Thai S
 ผ้าขนหนู Bamboo Fibre Towels
 จีวร Upper Robe (Uttarāsaṅga) (Thai \'๋Jeeworn\')
ย่าม Bags (Thai \'Yam\')
 สายบาตร Alms Bowl Strap
กลด Monk Umbrella (Thai \'Klot\')
มุ้งกลด
เต็นท์ Tents
 ผ้ากฐิน Kaṭhina Cloth
ผ้าคลุมไหล่พระ Monk\'s Shoulder Shawls
บริขารอื่นๆ Other Necessary Items Required
 ตาลปัตร Ceremonial Fan (Thai \'Talapat\')
 สังฆาฏิ Outer Robe (Thai \'Sanghati\')จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ
สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอต้อนรับสู่ศูนย์บริขาร ธุดงค์กรรมฐาน ไตรจีวร ผ้าไตร หน้าวัดสามพระยา  ด้วยความยินดียิ่งค่ะ
บทความ
Total: 24:               
 
   1 2         Go to: Go
อานิสงส์การถวายอัฐบริขารอานิสงส์การถวายอัฐบริขาร (อ่าน 5921)
  อานิสงส์ถวายอัฐบริขาร           ในกาลครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยกรุงสาวัตถี อันเป็นที่โคจรบิณฑบาต เสด็จประทับอยู่ในบุพพารามวิหาร ณ ป่าเชตวันในกาลครั้งหนึ่งมีมหา...
อานิสงส์การถวายกฐินทานอานิสงส์การถวายกฐินทาน (อ่าน 4836)
  อานิสงส์การถวายกฐินทาน           ในครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอุบัติในโลก มีบุรุษเข็ญใจไร้ญาติพี่น้องทั้งทรัพย์สินเงินทองก็ขาดแคลนอาศัยเลี้ยงชีพอยู่ในเมืองพาราณสี ปหาสิริธรรมมหาเศรษฐีม...
เล่าเรื่องกฐินเล่าเรื่องกฐิน (อ่าน 5303)
            ประเด็นแรกว่าด้วยเรื่องจุดมุ่งหมาย           จุดมุ่งหมายของกฐินจริง ๆ นั้น เริ่มต้นจากความสงสาร เห็นอกเห็นใจพระ ต้องการให้พระได้มีจีวรผลัดเปล...
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา (อ่าน 2104)
วันวิสาขบูชา      วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๗ หรือราวเดือนมิถุนายน วิสาขบูชา ย่อมา...
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา (อ่าน 3261)
    วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดง พระปฐมเทศนา หรือการแสดง พระธรรมครั้งแรก หลังจากที่ตรัสรู้ได้ ๒ เดือน เป็นวันที่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนาเนื่องจากมีองค์ประกอบของ พระรัตนตรัยครบถ้วนคือ พระพุทธ พระธรรม...
พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ (อ่าน 1435)
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้     ในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ยามรุ่งอรุณพระองค์ไ้ด็ทรงรับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา พรัอมด้วยถาดทอง พระมหาบุรุษ เสด็จสรงน้ำ แล้วขึ้นมาประทับนั่งริมฝั่ง ทรงปั้นข้าวมธุปายาสออกเป็นก้อน รวมได้ ๔๙ ก้อน ...
ไตรครอง ไตรอาศัย คืออะไรไตรครอง ไตรอาศัย คืออะไร (อ่าน 408)
#ไตรครอง หรือ #ไตรครอง เป็นไตรครบชุด สังฆาฏิสองชั้น ที่ใช้เป็น #ไตรบวช  พระท่านครองเวลาทำสังฆกรรมประกอบด้วย 1.#จีวร 2.#สังฆาฏิ(2ชั้น) 3.#สบงขัณฑ์ #สบงครอง 4.#อังสะสไบเฉียง 5.#ผ้ารัดอก 6.#ประคดเอว 7.#ผ้ากราบ #ไตรอาศัย&nb...
ไตรครอง ไตรเต็ม ไตรบวช เลือกขนาดไหนถวายพระไตรครอง ไตรเต็ม ไตรบวช เลือกขนาดไหนถวายพระ (อ่าน 304)
***หลักการถวายผ้าไตรจีวร ควรรู้ว่าวัดนั้นพระท่านครองผ้าสีอะไร ถ้าไม่เจาะจงพระถวายเพื่อเป็นสังฆทาน ควรถวายขนาดมาตรฐาน หรือขนาด 2x3m ก็ได้ แต่ถ้าจะถวายแบบเจาะจงตามขนาดความสูงของพระ (ความสูงของพระ + 35)ดังนี้1.พระสูง 160 cm - 170 cm ควรครองผ้า ประม...
เรื่องของผ้าเรื่องของผ้า (อ่าน 312)
คุณสมบัติของผ้าชนิดต่าง ที่นำมาตัดเย็บจีวรจีวร ของ ศูนย์บริขารธุดงค์กรรมฐาน ประกอบด้วยเนื้อผ้า ต่าง ๆ ดังนี้จีวรผ้าป่านสวิส เป็นผ้าที่ตัดเย็บประณีตมาก ผ้าฝ้ายบางเบานุ่มเป็นพิเศษ ระบายอากาศได้ดีมาก ต้องใช้ช่างตัดเย็บที่มีฝีมือดีมาก ความพิเศษ...
อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ1อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ1 (อ่าน 2311)
 ปีตวิมาน ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบวบขม ท้าวสักกเทวราชตรัสถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่า (๔๗) ดูก่อน เทพธิดาผู้เจริญ ผู้มีผ้าเหลือง มีธงเหลือง ประดับด้วยอลังการเหลือง มีกายลูบไล้ด้วยจันทน์เหลือง ทัดทรงดอกอุบลเหลือง มีปราสาทเหลือง มีที่นอนที่นั่งเหลือง...
อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ2อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ2 (อ่าน 1600)
อรรถกถาจูฬรถวิมาน จูฬรถวิมาน มีคาถาว่า ทฬฺหธมฺมา นิสารสฺส เป็นต้น จูฬรถวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไร? เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ได้มีการแบ่งพระบรมธาตุ และได้สร้างพระสถูปสำหรับพระศาสดาไว้ที่นั้น ๆ เมื่อพระสาวกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สั...
วันมาฆะบูชาวันมาฆะบูชา (อ่าน 1724)
วันมาฆบูชา                 วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้...
คู่มือ สถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน (ยอดนิยม)คู่มือ สถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน (ยอดนิยม) (อ่าน 13305)
สถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน (ยอดนิยม) ๑. วัดธรรมมงคล ๑๓๒ ถ.สุขุมวิท ซอย ๑๐๑ ตรอกปุณณวิถี ๒๐ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ โทร. ๐๒-๓๑๑-๑๓๘๗, ๐๒-๓๓๒-๔๑๔๕, ๐๒-๗๔๑-๗๘๒๒ วิปัสสนาจารย์ พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) แนวการปฏิบัติ แนวหลวงป...
พุทธคุณ ๙พุทธคุณ ๙ (อ่าน 1957)
พุทธคุณ ๙ บทนี้ แต่ละบทมีอรรถอเนกประการ คือ                 ๑.   ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์   เพราะห่างไกลจากกิเลส, เพราะกำจัดข้าศึกคือกิเลส,&nb...
ปฐมเหตุแห่งการถวายผ้าอาบน้ำฝนปฐมเหตุแห่งการถวายผ้าอาบน้ำฝน (อ่าน 1816)
     พระผู้มีพระภาคเสด็จจากรุงพาราณสีไปประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี นางวิสาขามิคารมาตาได้กราบทูลนิมนต์ไปฉันที่บ้านพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เมื่อเตรียมจองเคี้ยวของฉันเสร็จแล้ว จีงส่งนางทาสีไปยังพระเชตวันเพื่อแจ้งข่าวว่าได้จังภัต...
อานิสงส์การถวายผ้าอาบน้ำฝนอานิสงส์การถวายผ้าอาบน้ำฝน (อ่าน 2245)
  อานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน           การถวายผ้าอาบน้ำฝนมีผลานิสงส์อย่างไร เป็นใจความว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถีในวันนั้นเป็นวัน ๘ ค่ำ นางวิสาขาได...
ธรรมจักรธรรมจักร (อ่าน 1988)
                                         &nbs...
ปฐมเหตุแห่งการทรงอนุญาตไตรจีวรปฐมเหตุแห่งการทรงอนุญาตไตรจีวร (อ่าน 1509)
พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 277                               เสด็จพระพุทธดำเนินทางไกล            [๑๕0]  ครั้งนั้น&...
ปฐมเหตุแห่งการทำจีวรแบ่งเป็นขัณฑ์(เป็นตอน)ปฐมเหตุแห่งการทำจีวรแบ่งเป็นขัณฑ์(เป็นตอน) (อ่าน 2043)
     สมัยที่พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกจากแคว้นมคธไปสู่ทักขิณาคิรีชนบท ทอดพระเนตรเห็นชาวแคว้นมคธพูนดิตทำคันนาเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ก่อคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้าง แล้วทำคันนาสั้น ๆ คั่นตรงกลางเชื่อมกันเหมือนทางสี่แพร่ง พระองค์จึงชี...
ความหมายธงสัญญลักษณ์ พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความหมายธงสัญญลักษณ์ พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (อ่าน 1214)
ความหมายธงสัญญลักษณ์ "พุทธชยันตี 2,600 ปี"รูปใบโพธิ์                             หมายถึงการตรัสรู้แห่งองค์สมเด...

สินค้า/บริการ แนะนํา...
บาตรเหล็กบ่ม /บาตรบ่ม (บ่มพิเศษ) Iron Alms Bowl, Kiln-Fired (Custom)
(กรุณาโทรสอบถาม)
ไตรจีวร ผ้าไหม Trijeeworn 9 Section Triple Robe in Silk {Thai Silk}
ราคาพิเศษ (กรุณาสอบถาม)
ขาบาตร แก่นขาม (พิเศษ) Tamarind Heartwood Alms Bowl Stand (Custom)
ชิ้นนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้าค่ะ
ผ้าอาบน้ำฝน สีอิฐ หรือ สีโอ่งแดง Rains-Bathing Cloth, Earthen Red Color
ราคา 0.00 บ.
ไม้เจีย ไม้สีฟันพระ Jia Wood Toothsticks
ราคา 0.00 บ.
ขาบาตร แก่นขาม 4 Tamarind Heartwood Alms Bowl Stand No. 4
กรุณาโทรสอบถาม
กลด ไม้ลาน หัวไม้แก่นขาม Fan Palm Klot, with Tamarind Heartwood Tip
ราคาพิเศษ
ขาบาตรไม้ลาน ถักหวาย (พิเศษ) Fan Palm Alms Bowl Stand with Rattan Vine Thatching
กรุณาโทรสั่งจองค่ะ
เฉวียนบาตร /ที่คลุมขาบาตร (พิเศษ) Alms Bowl Stand Cover (Custom)
ราคาพิเศษโทรสอบถามเลยค่ะ
บาตรเหล็กบ่ม / บาตรบ่ม Iron Alms Bowl, Kiln-Fired
ราคาพิเศษ (กรุณาสอบถาม)
ผ้าขนหนู ใยไผ่ Bamboo Fibre Towels (Thai
ราคา 0.00 บ.
ไตรจีวร ผ้าป่านสวิส Trijeeworn 9 Section Triple Robe in Swiss Cotton
ราคาพิเศษ
ไตรจีวร  ผ้าป่านอินเดีย Trijeeworn 9 Section Triple Robe in Indian Voille
ราคาพิเศษ (กรุณาสอบถาม)
ขาบาตร แก่นขาม 2 Tamarind Heartwood Alms Bowl Stand No. 2
ราคาพิเศษ (กรุณาสอบถาม)
ฝาบาตร ไม้มะค่า Alms Bowl Lid (Wooden, Makha Wood)
ราคาพิเศษ (กรุณาสอบถาม)
ฝาบาตร ทองเหลือง (ปั๊ม) Alms bowl Lid (Kiln-Fired)
ราคา 0.00 บ.
อังสะ ผ้าไหม Silk Shoulder Cloth
ราคาพิเศษ (กรุณาสอบถาม)
 

บริการของร้านค้า
หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
ติดต่อเรา


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.